Hållbar

Hållbar utveckling handlar om att ta in nya perspektiv – att ha modet att se och acceptera verkligheten. Men hur gör man för att våga äga sina problem och låta andra se våra utmaningar utan några garantier om framgång?

Att koppla strategin till de globala målen skapar ett tydligt hållbarhetsfokus. När miljö, mångfald, jämställdhet och inkludering är integrerat i det dagliga arbetet blir våra prioriteringar självklara och vi kan maximera vårt skapade värde till ägare, intressenter och samhället i stort – det ger ett försprång idag och framgång imorgon.

Att till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen är inte bara utmanande – det är en fantastisk affärsmöjlighet.

Engage
Explore
Empower

.

Feedbacks from Participants

Helena tar hållbarhet till nya nivåer varje dag. Under ett utbildningsuppdrag där vi båda jobbade som konsulter för VATIs Common Ground och VERIFY Agency höll Helena i gruppcoachingen. Även här handlade det om hållbarhet och företags ansvarstagande att bidra till de globala målen genom att guidas av ISO26000:2021 och att jobba som auditör inom samma område. Helena lotsade inte bara kursdeltagarna genom utbildningen utan även en bra bit ut i verkligheten med faktiska case och situationer att fundera över som samtidigt knöt fint an till kursinnehållet. Helena har mina varmaste rekommendationer!’

Johanna Richardsson

Bilburry Consulting

Mycket inspirerande och en av de bättre föredragningar jag varit med på, upplägget, pedagogiken och förmågan att bryta ner abstrakta mål till konkret handling.

Det väckte mycket tankar hos mig bland annat gällande mångfald och inkludering som jag kommer ha nytta av även i andra sammanhang, tack Helena.’

Lars Altgård

Lessebo Kommun

THIS WEBSITE IS UNDER OPTIMIZATION