We grow people, business and markets in a wholehearted way – leaving no one behind

HÅLLBAR

Att till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen är inte bara utmanande – det är en fantastisk affärsmöjlighet.

Hållbar utveckling handlar om att ta in nya perspektiv – att ha modet att se och acceptera verkligheten. Men hur gör man för att våga äga sina problem och låta andra se våra utmaningar utan några garantier om framgång?

Att koppla strategin till de globala målen skapar ett tydligt hållbarhetsfokus. När miljö, mångfald, jämställdhet och inkludering är integrerat i det dagliga arbetet blir våra prioriteringar självklara och vi kan maximera vårt skapade värde till ägare, intressenter och samhället i stort – det ger ett försprång idag och framgång imorgon.

TANKE

Du kan inte vänta tills livet inte är svårt längre innan du bestämmer dig för att vara lycklig. Du behöver inte vara ok på alla sätt för att vara bra. Det är viktigt att människor vet att jag är så mycket mer än de dåliga saker som händer mig.

 

VISION

A future, equal by design. We grow people, business and markets in a wholehearted way – leaving no one behind.

MISSION

We lead with empathy and compassion, do business consciously, changing the current status quo into a thriving world for planet, people and prosperity.

PASSION

We find potential in people and processeses and have the courage to develop that potential.

goodgrowth

Vi bedriver konsult och utbildningsverksamhet inom området hållbarhet i form av affärsutveckling, coaching, förändringsledning, organisationsutveckling, utbildning och verksamhetsutveckling med syfte att hjälpa våra kunder att leda med ödmjukhet och medvetet göra goda affärer för att bidra till en bättre värld där ingen är gömd eller glömd.

Vi tror att SDG 4.7 – utbildning för hållbar utveckling och globalt partnerskap tillsammans med SDG 5.5 ‘säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande’, SDG 10.2 ‘främja social, ekonomisk och politisk inkludering’, SDG 12.6 ‘uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning’, SDG 13.3 ’öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar’, SDG 16.7 ‘säkerställa ett lyhört, inkluderande, och representativt beslutsfattande’ och SDG 17.17 ‘uppmuntra effektiva partnerskap’ är nyckeln för att företag ska kunna bidra till att uppnå de globala målen.

SUNDAY POTENTIAL

Du är ren potential; för allt som varit, är och kommer att bli. Min önskan för dig är att du är som ett frö i jorden som väntar på rätt årstid för att din knopp ska blomstra eller ditt träd ska slå rot i förtrollande trädgårdar eller majestätiska skogar.

You are not a human having a spiritual experience. You are a spiritual being having a human experience. -Eckart Tolle

Vilket litet steg kan du ta idag för att frigöra det som inte längre tjänar dig och öppna ditt utrymme för mer ljus, energi och glädje?

GIVING MONDAY

TUESDAY OF CHOICE

What the world needs

Ledare som väljer att höja sig över sina omständigheter och visa det ägarskap som krävs för att uppnå önskade resultat.

Hållbar utveckling handlar mycket om att ta in nya perspektiv – att ha modet att se och acceptera verkligheten. Men hur gör man för att våga äga sina problem och låta andra se våra utmaningar utan några garantier om framgång?

Hur skapar vi tillit till oss själva och varandra för att kontinuerligt finna förbättringsområden och repetitivt ställa frågan; Vad mer kan vi göra?

Wholehearted leadership

Ett helhjärtat ledarskap innebär att vi förstår våra värderingar, kan ta in nya perspektiv och lyssna till andra och ha modet att se och acceptera verkligheten.

I en kultur som strävar mot perfektion och där förändringar ständigt stormar kan du vara den ledare du vill genom att våga visa vem du är och ge andra kraft att göra det samma.

Och när vi finner kraften i att gör vårt bästa med de förutsättningar vi har kan vi uppnå gemensamma mål utan att lämna någon gömd eller glömd

A future equal by design

Hur kan kunskap om mångfald, jämställdhet och inkludering ge företag fler affärer och organisationer stärkt innovationskraft? Hur skapar vi en attraktiv och hållbar arbetsplats som både lockar nya spännande människor och som gör att medarbetarna vill stanna?

Genom att skapa förutsättningar för att människor i alla rum känner sig sedda och hörda och det dem säger får en betydelse ger kraft och mod att välkomna förändring som om man själv valt den – en kultur som bygger på empati, omtanke och  kärlek.

Feedback from Participants

Med glimten i ögat och en stor portion humor talar Helena varmt om jämställdhet och klimatet. Man hajar till och känslan av att bidra och göra det man kan, stort som litet, för en bättre tillvaro infinner sig. Vi på Telin kan varmt rekommendera Helena och hennes verksamhet Good Growth – vi kommer absolut arbeta vidare med detta område ännu mer framöver.’

Linda Petersson

Telin Rekrytering

Helena tar hållbarhet till nya nivåer varje dag. Under ett utbildningsuppdrag där vi båda jobbade som konsulter för VATIs Common Ground och VERIFY Agency höll Helena i gruppcoachingen. Även här handlade det om hållbarhet och företags ansvarstagande att bidra till de globala målen genom att guidas av ISO26000:2021 och att jobba som auditör inom samma område. Helena lotsade inte bara kursdeltagarna genom utbildningen utan även en bra bit ut i verkligheten med faktiska case och situationer att fundera över som samtidigt knöt fint an till kursinnehållet. Helena har mina varmaste rekommendationer!’

Johanna Richardsson

Bilburry Consulting

’Mycket inspirerande och en av de bättre föredragningar jag varit med på, upplägget, pedagogiken och förmågan att bryta ner abstrakta mål till konkret handling.

Det väckte mycket tankar hos mig bland annat gällande mångfald och inkludering som jag kommer ha nytta av även i andra sammanhang, tack Helena.’

Lars Altgård

Lessebo Kommun